Kanjerschool

We willen een respectvolle, veilige en geborgen sfeer creëren, waarin iedereen zich thuis voelt, goed over zichzelf én de ander denkt. Lees verder

Victor de Verkenner

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich veilig en vertrouwd in onze school voelen. We willen daar zo vroeg mogelijk mee beginnen. Lees verder

Next Level

Er zijn kinderen die meer nodig hebben dan de verrijking en verbreding die binnen de klas geboden kan worden. Voor hen is de Next Levelgroep. Lees verder

Welkom bij Openbare Basisschool De Twee Wieken!

o.b.s. De Twee Wieken is een kwaliteitsschool in Zwijndrecht. Onze school werkt met het vijf gelijke dagen model.
Het vijf gelijke dagen model ​houdt in: 5 schooldagen van 8.30 – 14.00 uur, met een korte middagpauze, waarin we lunchen en de kinderen ook buiten spelen.

Wij willen leerlingen de wereld laten ontdekken. Natuurlijk is er aandacht voor schoolse vaardigheden en geven wij kwalitatieve instructie op het gebied van taal, rekenen en spelling. Daarnaast creëren we een omgeving waarin leerlingen van en met elkaar leren en er oog is voor de talenten van onze leerlingen. Wij zijn ervan overtuigd dat het sociale element op school net zo belangrijk is als goed onderwijs.

Samen de wereld ontdekken!

Wat ouders/verzorgers vinden

De Twee Wieken is een school waarbij er veel aandacht is voor de brede ontwikkeling van ieder kind. De kinderen leren niet alleen rekenen, schrijven en lezen, maar door de individuele aandacht ontwikkelen zij zich ook als persoon, leren wat hun mogelijkheden zijn en ontwikkelen hun zelfvertrouwen. Wat wij als heel fijn ervaren is de mogelijkheid om kinderen tot in de klas te brengen, hierdoor krijgen we veel mee van het onderwijsaanbod, de positieve open sfeer die er heerst in de school en is het contact met de leerkrachten gemakkelijk en snel te leggen. Het belangrijkst, onze dochter gaat met ontzettend veel plezier naar school en komt iedere dag met een glimlach terug.

Ouders van Pip (groep 5).

Op de Twee Wieken wordt gekeken naar wat een kind nodig heeft om te groeien. Er is veel aandacht voor samenwerken en andere sociale vaardigheden. Ook worden moderne technieken en leermiddelen ingezet. Hierdoor worden de kinderen goed voorbereid op de toekomst. Het contact met de leerkrachten is heel laagdrempelig en open. Samen met de ouders, leerlingen en leerkrachten wordt gezorgd voor een fijne sfeer op school.

Ouders van Thomas (groep 1) en Amber (groep 5).