Jump to Navigation

locatie Roerdompstraat

Onze nevenlocatie bevindt zich aan de Roerdompstraat. Voordat onze school na de fusie met De Tweesprong in 1994 haar huidige naam De Twee Wieken kreeg, was dit gebouw jarenlang de 'thuisbasis' van De Wiekslag.
Sinds 2002 is onze school onderdeel van Brede School Roerdomp.

"De Roerdomp" is een Brede School waar openbaar en protestants-christelijk onderwijs, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en de voor- en naschoolse opvang vertegenwoordigd zijn op dezelfde locatie. Brede school De Roerdomp bestaat uit o.b.s. De Twee Wieken en PIT kinderopvang en onderwijs.

Voor ons is de Brede School een ontmoetingsplaats voor ouders en kinderen in een vertrouwde omgeving, ook na schooltijd. Door samenwerking en afstemming van activiteiten tussen onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal ontstaan er betere ontwikkelingskansen voor kinderen.

 

Wilt u meer weten of wilt u onze school in bedrijf zien, schroom dan niet contact met ons op te nemen.

U bent van harte welkom om ons nader te leren kennen.
 Main menu 2

about seo