Jump to Navigation

Visie

"Samen in beweging op o.b.s. De Twee Wieken”

Het motto 'Samen in beweging' maakt sinds 2016 deel uit van ons schoollogo. Deze zinsnede kenmerkt de manier waarop het team van o.b.s. De Twee Wieken, samen met ouders, externe partijen en natuurlijk onze leerlingen vorm wil geven aan ons onderwijs. Wij willen kinderen voorbereiden op de toekomst. Om dit doel te bereiken bieden wij onderwijs aan vanuit de volgende kernwaarden: ontdekkend en betrokken onderwijs. Wij ambiëren om kinderen via ons onderwijs het maximale uit zichzelf te laten halen. Dit bereiken we door hen in een veilige en vertrouwde omgeving spelend en ontdekkend te laten leren wanneer het kan en hen stof in een klassikale situatie aan te bieden wanneer het moet. Vanuit beide optieken werken we vanuit betekenisvolle situaties, waarin kinderen individueel leren of samenwerken. Maar in alle situaties wordt de nieuwsgierigheid geprikkeld en wordt betrokkenheid vergroot. Dit is een proces waarin de school zich ontwikkelt. Hierin blijven wij samen in beweging, via intern overleg en samenwerking en via externe hulp. 

We zijn één school met twee locaties. Onze leerlingen ontwikkelen die talenten, kennis en vaardigheden, waarmee ze goed toegerust zijn op de toekomst en succesvol zijn. Wij accepteren en respecteren het kind zoals het is in zijn/haar ontwikkeling en tempo, ongeacht zijn milieu en stellen hoge reële doelen en eisen. De leraren denken in termen van betekenisvol onderwijs en werken met vakmanschap vanuit de principes van de professionele cultuur. Dit is herkenbaar door: Een open communicatie, duidelijkheid, zelfreflectie, elkaar scherp houden, verantwoordelijkheid nemen en geven en daarbij besluiten consequent uitvoeren.

 

 Main menu 2

about seo