Nieuwbouwplannen IKC De Twee Wieken locatie Duivenvoorde

Op de huidige locatie aan de Duivenvoorde wordt een 2-laags Integraal Kindcentrum gerealiseerd voor basisschool De Twee Wieken en Yes! Kinderopvang. Het bestaande schoolgebouw wordt gesloopt. De nieuwbouw voorziet in huisvesting voor alle leerlingen van obs De Twee Wieken. Dat zijn de leerlingen die nu al op locatie Duivenvoorde naar school gaan en nog ±50 leerlingen van de locatie Roerdompstraat. Daarnaast biedt het gebouw ruimte voor buitenschoolse opvang, een peuterspeelgroep en een kinderdagverblijf door Yes! Kinderopvang.

De omliggende bebouwing blijft gehandhaafd. Dat betekent dat in deze plannen kindcentrum Doerak kinderopvang blijft aanbieden en de gymzaal in gebruik blijft. Obs De Twee Wieken zal tijdens de sloop en nieuwbouw een tijdelijke huisvesting betrekken. De tijdelijke huisvesting wordt in het voorjaar van 2022 geplaatst aan de noordzijde van het plein naast de gymzaal. We verwachten dat het integraal kindcentrum in de zomer 2023 in gebruik genomen wordt.

We hebben omwonenden gevraagd een klankbordgroep te vormen zodat die gehoord kunnen worden en ook de belangen van de omwonenden meegewogen worden in keuzes.

Uw eventuele vragen over de nieuwbouw van IKC De Twee Wieken kunt u sturen naar facilitair@ozhw.nl Indien van toepassing worden uw vragen doorgestuurd naar de gemeente Zwijndrecht.